Tutar Girişi
Lütfen bir miktar giriniz.
Seçiminiz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic.Ltd.Şti. (Sezer Tarım)’ne ait www.sezermac.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, fiziki ortamda veya web sitesinde yer alan online formları doldurduğunuzda siz ait kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler nedeniyle şirketimize başvurmak ve detaylı bilgi almak için Şirketimiz veri sorumlusu Ebru Tutka’ya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic.Ltd.Şti. İrtibat Kişisi: Ebru Tutka

Adres                  : Sırabademler Mh. Karacabey-Bursa Karayolu Kümeevler No:14 Karacabey/BURSA

Web sitesi          : www.sezermac.com

Telefon               : 0 (224) 671 80 04        

E-posta adresi   : sezer@sezermac.com                                                                                                   

 

Sezer Tarımın veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Sezer Tarım Web Sitesi üzerinden online form doldurarak sipariş başvurusunda bulunmanız durumunda, Şirketimiz tarafınızca verilen ad-soyad, cep telefonu, e-mail adresi, adres bilgilerini tarafınızca açıklanması suretiyle elde etmektedir. Kişisel verileriniz,  başvurunuzun sonuçlandırılarak müşteri kaydınızın oluşturulması, oluşturulan kayda göre fatura işlemlerinin yapılması, şirketimiz tarafından hazırlanan ürünlerin gönderiminin sağlanması, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması,  hizmetlerimizin iyileştirilmesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca onay vermeniz durumunda müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler  gönderilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak,  başvurunuz tamamlandıktan sonra ad-soyad ve adres verileriniz faturalama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, tarafınıza hitap edebilmek, ürün tedariğine ilişkin talepleri,  müşteri veya tedarikçi olma taleplerini, satış temsilcisine erişim talebi, bilgi güncelleme gibi Şirketimiz’e yönelttiğiniz taleplerinizin ve şikayetlerinizin karşılanması, aramalarınızın teyidi, şikayet ve talepleri ile ilgili tarafınızla iletişim kurulması amacıyla Şirketimiz meşru menfaatleri veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve sipariş teslimi amacıyla da şirketin yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere, bayilere , kanun ve mevzuat gereğince adli makamlara ve idari kurum ve kuruluşlara  talepleri halinde aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ e yazılı veya e posta aracılığıyla iletebilirsiniz.